top of page
Fundacja PLCA jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 1170478

OPIEKA DLA DZIECI OD 5-16 ROKU ŻYCIA PODCZAS KONFERENCJI I TARGÓW PRZEZ FUNDACJĘ The Plca W 4 MODUŁACH PO 2 GODZINY Z PRZERWĄ NA LUNCH - należy nabyć bilet dla dziecka. Ilość miejsc jest ograniczona.

O NAS

Fundacja PLCA jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 1170478 i działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Powstała z potrzeby serca edukowania kolejnych pokoleń Polaków, z upływem czasu działalność fundacji ewoluowała i dzisiaj przede wszystkim skupia się na stwarzaniu przestrzeni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w której w towarzystwie dorosłych i przy użyciu autorskiego programu odkrywają swoje indywidualne talenty i budują fundamentalne umiejetności potrzebne do szczęśliwego i radosnego życia.

WARTOŚCI/ MOTTO
Zdrowa Edukacja = Radosne Dziecko _ Szczęśliwa Rodzina _ Zasobne Środowisko

LOGO i NAZWA

Logo fundacji to słonecznik, który jest uniwersalnym symbolem szczęścia, radości i ciepła a spirala w środku nawiązuje do ciągłej ewolucji i rozwijania. Słonecznik znany jest z tego, że gdy kwitnie jego głowa obraca się w stronę słońca, przez cały dzień. Głowa słonecznika składa się z dziesiątek pojedynczych kwiatów skupionych razem, czyli symbolizuje naszą społeczność PLCA. Żółty kolor słonecznika oznacza żywiołowość, intelekt i przyjemność. Kolor żółty tradycyjnie symbolizuje również towarzystwo.

Nazwa fundacji powstała w przepięknych okolicznościach, kiedy to grupa fantastycznych ludzi spotkała się razem i zapragnęła zrobić coś dla siebie i innych.

Naszymi priorytetami stały się:

 

- Passion for Education                           

- Leading to Success

- Community Integration

- Ambition for the Future

CEL /MISJA

Głównym celem fundacji jest organizowanie różnych form kształcenia stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego m.in. polską szkołę uzupełniającą, Akademię Młodego Odkrywcy, internetową szkołę przedmiotów ojczystych dla dzieci z całego świata, szkolenia, kursy językowe, warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, wykłady, konferencje tematyczne, konsultacje indywidualne i dla rodzin. Wsparcie z zakresu psychologii, logopedii, psychobiologii, terapii sensorycznej, zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

JAK DZIAŁAMY/ZAŁOŻENIA

- Tworzymy przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie/uczestnicy mają możliwość poznawania nowej wiedzy i budowania umiejetności, które mogą zastosować w praktycznym działaniu;

- Inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin - nauki, sztuki, literatury i kultury;

- Rozwijamy różnorodne umiejętności w tym językowe, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych procesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka;

- Uczymy umiejętności zarządzania czasem, odpowiedzialności za swoje działania i gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi poprzez budowanie szacunku, inteligencję emocjonalną, ekologiczną i społeczną.

- Towarzyszymy w procesie zdobywania informacji i ich przetwarzania w procesie kształcenia i rozwoju umiejętności zdobywanych empirycznie, czyli poprzez doświadczanie zmysłowe i obserwowanie różnych procesów w naturalnym środowisku, np. w lesie, na łące, sadzie czy polu.

- Wspieramy rozwój fizyczny i promujemy zdrowy tryb życia poprzez inspirowanie do tworzenia nawyków służących rozwojowi i budowaniu własnej tożsamości opartej na akceptacji, tolerancji i zrozumieniu.

- Używamy nowoczesnych technologii komunikacji i organizujemy zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych

- Zachęcamy do zachowania autentyczności i oryginalności w różnych aspektach życia m.in. poprzez promocję wielojęzyczności i wielokulturowości . W godności i poszanowaniu indywidualności ma możliwość rozwijania swoich talentów i uświadaniania sobie tego co warto robić inaczej, aby zasiane ziarno przyniosło zachwycające owoce.

 

Według nas Edukacja jest najlepszą inwestycją w przyszłość każdego człowieka bez względu na wiek, przekonania czy płeć. Jest nieskończoną drogą, którą warto rozpocząć w każdym momencie życia i podążając nią móc samemu odkrywać, doświadczać i realizować marzenia.

 

Oferujemy:

✅️ edukację interdyscyplinarną w polonijnej szkole dla osób dwu- i wielojęzycznych  łączącą naukę i wiedzę z inteligencją emocjonalną, ekologiczną i społeczną.

✅️ przygotowanie do egzaminów GCSE i A-level i egzaminów państwowych z języka polskiego;

✅️ I@MAMO- Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy/Akademia Młodego Odkrywcy;

✅️ warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnorodnej tematyce;

✅️ wyprawy i wycieczki edukacyjne w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii;

✅️ zajęcia teatralne, artystyczne i muzyczne oparte na pobudzaniu swojej kreatywności  i wyzwalaniu indywidualnego potencjału;

✅️ konsultacje rodzinne i indywidualne z zakresu psychologii, logopedii, terapii sensorycznej, psychobiologii;

✅️ naukę języka polskiego jako obcego;

✅️ kluby języka polskiego w brytyjskich szkołach;

✅️ mentoring dla uczniów edukacji domowej w UK, Polsce i Portugalii;

✅️ dodatkowe lekcje z różnych przedmiotów szkolnych,

✅️ wydarzenia o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, artystycznym i kulturalnym.

 

Kontakt:

 

 

 

Agnieszka Zuzanna Derleta – Członek Rady Powierniczej i Dyrektor PLCA

Tel 07930182577

a.derleta@polish-culture.com lub info@polish-culture.com

FB @ThePLCA

www.acedukacja.com

Pełna nazwa organizacji: The Polish Language and Culture Association Charity Number 1170478.

Rok założenia 2013.

Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii Ltd nie ponosi odpowiedzialności za  dzieci pozostawione pod opieką fundacji ThePLCA lub pod opieką rodzica podczas trwania całego wydarzenia.

received_393580022820531.jpg
bottom of page