top of page

O warsztatach dla dzieci podczas największego prozdrowotnego wydarzenia organizowanego dla polskiej społeczności

w UK we współpracy z Fundacją The Polish Language and Culture Association na które zapraszany rodziny z dziećmi opowiada Agnieszka Zuzanna Derleta .

Czego mogą spodziewac się Rodzice/Opiekunowie 23 czerwca 2024? 


Jeden z naszych projektów, które realizujemy AKADEMIA MŁODEGO ODKRYWCY skierowana jest do dzieci i młodzieży, których marzeniem jest żyć w radości i lekkości, przy wsparciu rodziny i najbliższego otoczenia w budowaniu zasobnegośrodowiska, w którym żyją i kreują swoją rzeczywistość. Program oparty jest na ćwiczeniach i doświadczeniach edukacji interdyscyplinarnej, która pozwala na wielowymiarowy rozwój dziecka w zakresie rozumienia pojęć, zdobywania i rozwijania umiejętności, tworzenia własnych strategii i budowania fundamentów potrzebnych w dalszym procesie odkrywania własnego potencjału, zaufaniu sobie i możliwościom, których doświadcza w swoim otoczeniu.


Głównym celem wykonywanych zadań jest budowanie u dzieci i młodzieży umiejętności, które będą ich kompasem ku szczęśliwej i bezpiecznej przystani w przyszłości.
 

Główne cele akademii:
• inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego potencjału, który każdy 
człowiek posiada od urodzenia poprzez poznawanie, uważne obserwowanie i doświadczanie praw
natury, zmienności przyrody i zależności z nich wynikających.
• wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i
aspiracje, jednocześnie ucząc się akceptacji i zrozumienia.
• motywowanie do konsekwentnego działania i budowania relacji opartych na szacunku i zaufaniu.
• wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności.
• budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników.
• promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości.

 

Wspaniały Rodzicu/Opiekunie
 

już dzisiaj zadbaj o przyszłość swojego dziecka, ABY WIEDZIAŁO JAKŚWIADOMIE KIEROWAĆ SWOIM ŻYCIEM,
REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I UWALNIAĆ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Podczas konferencji 23 czerwca zapraszamy na WARSZTATY EDUKACYJNE - „Podróżuj z nami wyobraźni drogami”

Czas trwania: 4 x 2 godziny plus przerwa na lunch
 

Celem każdego spotkania jest budowanie u młodych ludzi umiejętności, które będą ich kompasem ku
szczęśliwej i bezpiecznej przystani w przyszłości. Podróżując drogami wyobraźni i kreatywności w zgodzie z naturalnym porządkiem pór roku, będziemy siali radosne ziarna uważności i empatii, pielęgnowali je poprzez samoświadomość i samoregulację aż odkryjemy swoją tożsamość i budowanie zdrowych relacji. Na koniec naszej
podróży zanurzymy się w otchłani marzeń i wspólnie spędzanego czasu, łącząc potrzeby naszego ciała, umysłu i duszy.

 

W każdej porze roku towarzyszą nam nasze wartości zdrowie, empatia, samoświadomość, samoregulacja, motywacja, tożsamość, rodzina i bliscy, przyjaźń, współczucie, spontaniczność. Podczas zajęć Budzenie ciekawości, kreatywność, stymulowanie wyobraźni.
 

Poprzez zabawy i ćwiczenia uczestnicy poznają i rozwiną:
- świadomość oddechu i własnego ciała
- zmysłowe doświadczanie siebie i otoczenia
- uważność emocjonalną, akceptację, szacunek i tolerancję
- rozwijanie kompetencji językowych i kreatywności
- „zasianie ziarenka” własnego potencjału – różne formy ekspresji np. plastyczne, muzyczne, ruchowe czy literackie, czyli „dla każdego coś swojego”.
- dostrzeżenie cykliczności i zmienności w przyrodzie i życiu człowieka


Część 1 – Jakie są moje talenty i dary?
Czas: 9.15 – 11.15
– przybliży takie zagadnienia jak: Uważność, Zdrowie, Kreatywność, Inteligencja Emocjonalna i
Ekologiczna.

 

Część 2 – Jak troszczę się o siebie i innych?
Czas: 11.15 – 13.15
– spotkamy się z empatią, motywacją, samoświadomością i samoregulacją, świadomym i zdrowym
stylem życia i współkreowania środowiska wzrastania. Zatroszczymy się o siebie i inne istoty.

 

Część 3 – Kim jestem i po co żyję na tej planecie?
Czas: 14.45-16.45
– Zbierzemy owoce działań, odkryjemy kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość osobista i społeczna,
w jaki sposób możemy budować zdrowe i świadome relacje z sobą i innymi.

 

Część 4 – Jestem szczęśliwy i radosny!
Czas: 17.00-19.00
- Jak być radosnym i szczęśliwym przez cały rok!!! Czas na refleksje i celebrowanie z radością swoich
osiągnięć. Zachwycanie się tym co wykreowaliśmy przez cały rok z entuzjazmem, miłością w
harmonii z sobą i otaczającym nas światem.

 

WAŻNE!!!
Organizatorzy zajęć zapewniają profesjonalną kadrę i materiały potrzebne do zajęć.
Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie wysłany
drogą mailową i zwrócenie wypełnionego w terminie nie późniejszym niż 16 czerwca 2024.
Formularze wypełnione po tym terminie należy zgłoscić telefonicznie do organizatora telefonicznie
nr tel.079830182577.

bottom of page